USTAVI-POŽENI-PRIHRANI-O(B)STANI

60.000,00 €
Evropski strukturni in investicijski skladi
40.000,00 €
V teku
01.05.2018
31.03.2020