Delitev vreč in mobilno zbiranje odpadne elektronske opreme