Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Solčava

11.11.2019 Peter R. 335