Vloga za izdajo Dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom ob prireditvah

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 22,60 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Abanet, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0110 0580 0309 130
Referenca: SI19 78412447-07129
Rok za rešitev: 30 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE